Privacyverklaring

DigiTelling, gevestigd aan Herengracht 384 KK2 1016CJ Amsterdam, ingeschreven in handelsregister van de KvK onder nummer: 77174003, verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je terugvinden welke gegevens worden verzameld, hoe hiermee om wordt gegaan en welke rechten je hebt.

Gegevens die wij verwerken
DigiTelling verzamelt de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld doordat je een profiel op onze website aanmaakt, in correspondentie en telefonisch contact, alsmede gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, internetbrowser en apparaattype en, als je onze diensten/producten inkoopt, je bankrekeningnummer.

Doelen
DigiTelling verzamelt jouw gegevens om onze afspraken na te kunnen komen en een optimale service te kunnen bieden. Zo verzamelen wij gegevens bijvoorbeeld om betalingen af te handelen, een nieuwsbrief te verzenden, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening, je de mogelijkheid te bieden een account en te maken, en (online) diensten bij je af te leveren. Daarnaast verzamelen we analytische data om de website en ons aanbod te verbeteren. En we verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
DigiTelling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of zolang we het bij wet verplicht zijn.

Gegevens delen met derden
DigiTelling verstrekt zonder jouw toestemming je gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Cookies
DigiTelling gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

  • Functionele cookies: met deze cookies kunnen we de website beter laten functioneren. Daarnaast maken deze cookies de website gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Zo blijf je bijvoorbeeld automatisch ingelogd en blijven artikelen in jouw winkelmandje bewaard totdat je deze hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat jij hier toestemming voor geeft.
  • Analytische cookies: deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo worden er bijvoorbeeld gegevens verzameld over welke pagina’s je bekijkt, hoe lang je op een pagina bent en waar je de website verlaat. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.
  • Marketing cookies: door het gebruik van marketing (of tracking) cookies kunnen we relevante en waardevolle advertenties weergeven die zijn toegesneden op de individuele gebruikers. Deze cookies houden jouw gedrag op internet bij om een persoonlijk profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mail of andere dergelijke gegevens die bij ons bekend zijn. Na toestemming worden er bijvoorbeeld pixels geplaatst van Facebook en Google. Met deze pixels worden er eerste- en derde-partij data verzameld, die onder andere door ons kunnen worden gebruikt voor remarketing.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DigiTelling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de eventuele persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@digitelling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan zijn wij wettelijk verplicht om je te vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DigiTelling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming
DigiTelling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@digitelling.nl.

Contact
Voor vragen of opmerkingen omtrent deze privacyverklaring kun je contact opnemen met ons via info@digitelling.nl.

29 augustus 2020

Chat openen
Stel hier je vraag!
Hi! Waar kan ik je mee helpen?